Quản nhiệm -Senior pastor:  

                  Mục sư Trần Thiện Minh

Mục vụ Anh ngữ -English Speaking Ministry:    

                  Pastor Cielo

Chấp Sự - Deacons

Mr. Martin Lý Triệu Anh: Thư Ký

Ms. Lillian Lan Nguyễn: Thủ Quĩ

Mr. Jimmy Thanh Hoàng Nguyễn:  Nghị Viên

Mr. Andy Huy Vũ Tang:  Nghị Viên

 

Ban Tạo Mãi - Building Ministy

   Mr. Bùi Minh Sơn:  Trưởng Ban

   Mr. Tony Lê Trương Anh Tuấn:  Phó Ban

TB âm nhạc - Music director:  

              Mr.  Andy Huy Vũ Tăng

TB Thờ PhượngWorship leader

              Mr. Jimmy Thanh Hoàng Nguyễn

Chiếu hình & bài hát - Multimedia:

            Thanh Hằng, Kimberly

Mục vụ Nhi ĐồngChildren ministry:

               Thanh Hằng, Christine

TB Thanh Niên /Youth Leader:  Noel