Quản nhiệm -Senior pastor:  

                  Mục sư Trần Ngọc Danh

Mục vụ Anh ngữ -English Speaking Ministry:    

                  Pastor Cielo

Chấp Sự - Church board:

   Ms. Lillian Nguyễn - Mr. Lý Triệu Anh

   Ms. Hằng Nelson 

TB âm nhạc - Music director:  

              Mr.  Andy Vũ Tăng

Chiếu hình & bài hát - Multimedia:

            Thanh Hằng, Kimberly, Hồng Linh

 

Mục vụ Nhi ĐồngChildren ministry:

               Thanh Hằng, Christine

TB Thanh Niên /Youth Leader:  Noel

TB Phụ NữWomen's ministry:  Ms. Nguyễn Thị Kim Đào

TB Nam Giới -Men's ministry:  Mr. Bùi Minh Sơn

Điều hợp & Liên lạc - Ministries Liaison:  Ms. Grace Tran