CHÚA NHẬT TIỆC THÁNH

 

- 

 

                2 pm -3:15  

                    Tại NHÀ THỜ

                   HD:  Cô Lan Huỳnh

                 

  ======

Nhi Đồng nhóm tại nhà thờ  do cô Thanh Hằng phụ trách

Thanh Niên nhóm tại nhà thờ do anh Noel phụ trách 

                  =====