MUSIC SHEETS  Notes Nhạc

01-19-20

1. How Great Thou Art

2. God is So Good

3. We Are One In The Spirit - Bài Ca Hiệp Nhất

4.  I Surrender All - Tận Hiến Cho Chúa

      I Surrender All_Chords

============

01-12-20

1. Làm Con Vua Thánh I Belong To The King

2. In Moments Like These

   In Moments - Chords

3. Luyện Lòng Con - Change My Heart O God

     Chords only

4. With All I Am - Trọn Cả Tâm Hồn

    With All I am _ Chords

===================

01-05-20

1. Open The Eyes of My Heart Lord

    Open The Eyes - Chords

2. The Power of Your Love

   The Power of YLove_Chords

3.  Chạm Lòng Con Chúa Ơi

     Cham Long Con - Chords

4. It's Your Blood That Cleanses Me

    It's YB_Chords

 ======================

12-29-19

1. Hướng Lên Chúa - Unto Thee O Lord

2. As The Deer / Khao Khát Chúa

     As The Deer_Chords

3. Từ Cõi Lòng Sâu Thẳm

4. Thi Thiên 86 / Hear O Lord

================

12-22-19

1. Phước Cho Nhân Loại - Joy To The World

    joy-to-the-world-Chords

2. Bình An Cho Loài Người

3. Tiếng Hát Tiêng Binh /Angels We Have Heard On High

    Angels We Have Heard _ Chords

=================

12-08-19

1. Lord I lift Your Name on high

     Lord I lift _ Chords

2. Silent - Đêm Yên Lặng

    Silent Night_Chords

3. O come O Come Emmanuel - Chúa Đến Dương Trần

4.  We Three Kings - Vua Miền Đông

     We Three Kings_Chords

===================

12-01-19

1. Thiên Binh Vang Tiếng Hát - Hark The Herald Angels Sing

    hark-the-angels-sings-Chords

2. Phước Cho Nhân Loại - Joy To The World

    joy-to-the-world-Chords

3. Noên Đầu Tiên - The First Noel

    the-first-noel-Chords

4. It's Your Blood That Cleanses Me

    It's YB_Chords

==================

11-24-19  Thanksgiving

1. I Will Celebrate  Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô

    I Will Celebrate - Chord

2. 10000 Reasons - Ngàn Vạn Lý Do

    10,000 Reasons_Chords

3. Forever

    Forever - Chords

4. Chỗ Hốc Đá Vững An

==============

Sunday 11-10-19

1. Quây Quần Bên Chúa - There's A Quiet Understanding

   Quiet Understanding_Chords

2. O Praise The Name

     O Praise - Chords 

3. In Moments Like These

   In Moments - Chords

4. I Love You Lord - Lạy Cha Yêu Thương

==================

Sunday 11-06-19

1. Dâng Lời Suy Tôn - We Bring the Sacrifice of Praise

    We Bring the Sacrifice_chords

2. Lên Đền Thánh

3. Oceans - Dòng Đời - Key F

    Oceans_chords_F

4. It's Your Blood That Cleanses Me

    Chords only

 

====================

Sunday 10-27-19

1. Give Me Oil In My Lamp - Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu

    Give Me Oil - Chords

2. How Great Is Our God - Diệu Thay Là Chúa Ta

    How Great - Chords

3. Lửa Phục Hưng (Việt)

4. Still - Vững An

    Still - Chords

===================

Sunday 10-20-19

1. Come Now Is The Time To Worship

    Chords only

2. Forever

    Forever - Chords

3.  I Surrender All - Tận Hiến Cho Chúa

      I Surrender All_Chords

4. Luyện Lòng Con - Change My Heart O God

     Chords only

=====================

Sunday 10-13-19 

1. Glorify Thy Name

2. Cha Cao Qui - Our God Reigns

3. In Moments Like These

   In Moments - Chords

4. Amazing Grace My Chains Are Gone

    Amazing Grace - Chords

====================

Sunday 10-06-19  

1. Open The Eyes of My Heart Lord

    Open The Eyes - Chords

2. Because He Lives Vì Giê Xu Sống

     Because HE Lives - Chords

3. Từ Cõi Lòng Sâu Thẳm _ Xin Thần Linh Đến (VIET)

4. With All I Am - Trọn Cả Tâm Hồn

    With All I am _ Chords

=====================

Sunday 09-29-19

1. I Will Celebrate - Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô

    I Will Celebrate - Chords

2. 10000 Reasons - Ngàn Vạn Lý Do

    10,000 Reasons_Chords

3.  Chạm Lòng Con Chúa Ơi

     Cham Long Con - Chords

4. Lord I Give You My Heart

     Lord I Give You_Chords

===============

Sunday 09-22-19

1. Forever

    Forever - Chords

2. Hướng Lên Chúa - Unto Thee O Lord

3. Thi Thiên 86 / Hear O Lord

4. Still - Vững An

    Still - Chords

=====================

Sunday 09-15-19

1. Come Now Is The Time To Worship

    Chords only

2.Anh Sáng Tình Yêu -Shine Jesus Shine!

    Shine Jesus shine - Chords only

3. Lời Cha

4. Luyện Lòng Con - Change My Heart O God

     Chords only

=====================

 

Sunday 09-08-19

1. I Will Celebrate  Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô

    I Will Celebrate - Chord

2. Build My Life

    Build My Life _ Chords

3. Thy word - Lời Chúa

4. Seek Ye First - Trước Hết Hãy Tìm Kiếm Ngài

     Seek Ye First - Chords

========================

Sunday 08-25-19

1.. How Great Is Our God - Diệu Thay Là Chúa Ta

    How Great - Chords

2. Great is Thy Faithfulness - Thánh Chúa Thành Tín

    Great is - Chords

3. O Praise The Name

     O Praise - Chords 

4. With All I Am - Trọn Cả Tâm Hồn

    With All I am _ Chords

======================

Sunday 08-11-19

1. Làm Con Vua Thánh I Belong To The King

2. Đường Đi Có Chúa

3. Lửa Phục Hưng

4. Bài Ca Tâm Linh / Spirit Song

====================

Sunday 08-07-19

1. 10000 Reasons

    10,000 Reasons_Chords

2. Son Of God (music notes)

     Chords only

3. I Love You Lord - Lạy Cha Yêu Thương

4.  When I Look Into Your Holiness

     When I Look_Chords

=====================

Sunday 07-21-19 B

1. This is The Day / Một Ngày Tươi Mới

     This is the Day_Chords

2. Chốn Cao Hơn / Higher Ground

     Higher ground_Chords

3.  Thi Thiên 86 / Hear O Lord

4.  I Surrender All - Tận Hiến Cho Chúa

      I Surrender All_Chords

========================

Sunday 07-14-19

1. Lord I lift Your Name on high

     Lord I lift _ Chords

2. There's a Quiet Understanding

     There's a quiet_Chords

3.  As The Deer

     As The Deer_Chords

4.  Lord I Give You My Heart

     Lord I Give You_Chords

 ==================

Sunday 07-07-19

1. Glorify Thy Name

2. 10000 Reasons

    10,000 Reasons_Chords

3. The Power of Your Love

   The Power of YLove_Chords

4. It's Your Blood That Cleanses Me

    It's YB_Chords

======================

Sunday 06-30-19

1. How Great Is Our God - Diệu Thay Là Chúa Ta

    How Great - Chords

2. Cha Cao Qui - Our God Reigns

3. In Moments Like These

   In Moments - Chords

4. With All I Am - Trọn Cả Tâm Hồn

    With All I am _ Chords

==================================

Sunday 06-23-19

 

1. Forever

    Forever - Chords

2. Amazing Grace My Chains Are Gone

    Amazing Grace - Chords

3. Thi Thiên 86 / Hear O Lordên 86 / Hear O Lord

4. Change My Heart

    Change My Heart - Chord

===============

Sunday 06-16-19  Father's Day

1. Above All

    Above all - Chord

2. Still - Vững An

    Still - Chords

3.  Into The Deep Chords only

    (Key A - no music sheets)

4. Lời Cha

 ===================

 Sunday 06-09-19

1. Open The Eyes of My Heart Lord

    Open The Eyes - Chords

2. Because He Lives Vì Giê Xu Sống

     Because HE Lives - Chords

3.  I Surrender All - Tận Hiến Cho Chúa

     I Surrender - Chords

4.  Seek Ye First - Trước Hết Hãy Tìm Kiếm Ngài

     Seek Ye First - Chords

================================

Sunday 06-02-19  Communion

1. First Love A

    First Love Chords

2. Remembrance G

    Remembrance Chords

3.  Into The Deep Chords only

    (Key A - no music sheets)

4.  Here Again C

     Here Again Chords

=================

Sunday 05-26-19

1. Giêxu Là Bạn Thật là Bạn Thật

2. Chỗ Hốc Đá Vững An

3. Lời Cha

4. Như Ý Cha

===============

Sunday 05-19-19

1. Son Of God (music notes)

     Chords only

2.O Praise The Name

    Chords only

3. I Love You Lord - Lạy Cha Yêu Thương

4. With All I Am - Trọn Cả Tâm Hồn

    Chords only

 

==================

Mother's Day 05-12-19

1. 10000 Reasons

    Chords 10,000 Reasons

2. Glorify Thy Name

3. The Power of Your Love

   Chords The Power of YL

4. In His Time

    Chords In His Time

=======================

Sunday 04-21-19

1. Worthy is The Lamb

     Chords only

2. Above All

    Chords only

3. Build My Life

    Chords only

5.  Because He Lives Vì Giê Xu Sống

     Chords only

 

==================

Sunday 04-14-19

1. Broken Vessel

   Chords only

2. Still

====================

Sunday 04-07-19

1. Làm Con Vua Thánh I Belong To The King

2. Đường Đi Có Chúa

3. Bài Ca Tâm Linh / Spirit Song

4.It's Your Blood That Cleanses Me

    Chords only

=============== 

Sunday 03-31-19

1. Son Of God (music notes)

     Chords only

2.O Praise The Name

    Chords only

3. I Love You Lord - Lạy Cha Yêu Thương

4. With All I Am - Trọn Cả Tâm Hồn

    Chords only

====================

Sunday 03-24-19

1. Come Now Is The Time To Worship

    Chords only

2. Above All

    Chords only

3. Tiếng Chúa Gọi I Am Coming Lord

4. Luyện Lòng Con - Change My Heart O God

     Chords only

=====================

Sunday 03-17-19

1. 10000 Reasons

    Chords only

2.  Forever

    Chords only

3. This I Believe (The Creed)

    Chords only 

4. Lord I Give You My Heart

    Chords only

==================

Sunday 03-10-19

1. Open The Eyes of My Heart Lord

    Chords only

2. Because He Lives Vì Giê Xu Sống

     Chords only

3. I Love You Lord - Lạy Cha Yêu Thương

4. With All I Am - Trọn Cả Tâm Hồn

    Chords only

====================

Sunday 03-03-19

1. How Great Is Our God - Diệu Thay Là Chúa Ta

    Chords only

2. Son Of God (music notes)

     Chords only

3.O Praise The Name

    Chords only

4.It's Your Blood That Cleanses Me

    Chords only